MFF Tifosi 96 är en frisående ideell och partipolitiskt oberoende förening med syfte att i samarbete och  tillsammans med alla intresserade driva och utveckla läktarkulturen kring Malmö FF. Föreningen tar avstånd från våld och rasism.

Föreningens ledord är:
- Engagemang.
- Kreativitet
- Arbete
- Eget ansvar

Föreningens huvudmål är att i ett arrangemang ska detta synas, d.v.s. supporterns frivilliga arbete från idé till handling. Alla ska känna ett eget ansvar för läktarkulturens utveckling och inte tro att någon annan ska göra allt.

Av det föreningen arrangerar ska ingen annan och inget annat dra nytta, tjäna på det, än Malmïö FF. Därför det omöjligt för privatpersoner eller företag att göra reklam för sig i arrangemangen. Föreningens mål är att alla medel som bekostar koreografier, "tifo", ska komma direkt från supportern. Detta sker genom insamlingar och insättningar på föreningens bankgirokonto.

MFF Tifosi 96 är ingen medlemsförening, utan bör snarare liknas vid ett nätverk. Beslut fattas gemensamt mellan de engagerade. Föreningen är i sin verksamma del öppen för alla som delar dess ledord.






MFF Tifosi 96, MT96, som officiellt organisationsnamn togs våren 2002. Namnet går tillbaka till "Stora silver"-året 1996 då organiserade läktararrangemang för första gången genomfördes på Malmö Stadion. Några eldsjälar bakom arrangemangen sydde upp en banderoll med texten MFF Tifosi och därmed blev namnet ett begrepp på Stadion tillsammans med "italiensk-support" dvs. tifo.

Under åren har MFF Support, några gånger i samarbete med Malmö FF, stått för det ekonomiska och för organiserandet, genomförandet av arrangemangen.

MT96 som organisation är i grunden MFF Supports tifogrupp som växte fram vintern 2001 med en huvudansvarig representant från MFF Supports styrelse. Anledning till att tifogruppen blev MT96 var att vi som genomförde arrangemangen med tiden förstod att MFF Supports dåvarande styrelse inte såg tifoverksamheten med den prioritet som stämde överens med de mål vi hade. Vi såg ocksïå en organiserande fördel i en fristående läktargrupp som samlande kraft för alla de med särskilt intresse att förbättra läktarkulturen kring Malmö FF och som paraplynätverk för de subkulturgrupper som existerar.